lørdag 5. august 2017

Fra Fagerfjell eller Hølsætra til Kjørkja og Rindedalsrinden (6 timer tur/retur)


Mellom Kjørkjerinden og Rindedalsrinden.
Høydedraget Rindedalsrinden (928moh) gir et flott skue over det meste av Blefjell. Min interessen for dette høydedraget ble igjen aktualisert når jeg for et par år siden leste på Blefjell’s Facebookside at noen (jeg noterte navnet, men har nå mistet referansen) hadde ryddet og blåmerket en sti opp til Kjøkja fra hovedstien mellom Werenskiold-hytta og Gunnulvsbua. Den blåmerkede stien går langs hele Kjørkjerinden, men deretter valgte jeg å følge Rindedalsrinden. Det tar ca. 2,5 time inn til enden av Rindedalsrinden både fra parkeringene ved Fagerfjell og ved Hølsætra, så med en times lunch blir det er flott 6 timers tur ved å returnere samme vei.

Her blir turen beskrevet fra Fagerfjell’s store parkeringsplass, mens de som ønsker å gå fra Hølsætra følger den forholdmessige nymerkede stien (blåmerket) opp bak Kraftanlegget i fjellveggen rett ovenfor veien her og videre rett sørover opp til Fagerfjelltjenna, der du treffer hovedstien fra Fagerfjell etter ca. 1 times gange. For en mer detaljert beskrivelse av denne stien, se turen «Ljøsburunden».

De som ikke har noe mot å følge terrenget med kart og kompass kan som oss gjerne fortsette denne turen mot øst til Store Soløytjønn og der følge høydedragene langs bl.a. Flotta for returen til Fagerfjelltjenna. Det er tungt å gå enkelte steder og turen vil ta en drøy time lengre, men det blir en fin rundtur.

Parkering gjøres best på den store parkeringsplassen før Fagerfjell skisenter. Gå videre forbi skisenteret og opp bakken rett på til dere ser skiltene for stier innover til bl.a. Sandvassetra og Skjentjenna etter drøyt 15 minutter. Ikke ta denne stien, men forsett veien ytterligere ca. 50m (veien stopper her) og ta stien merket bl.a. Gunnulvsbua. Stien stiger raskt opp forbi toppen på den vestligste skiheisen og etter ca. 20 min. krysser du toppen på høydedraget. Gapahuken ved Fagerfjelltjenna passerer du 15 min. senere og Werenskioldhytta om ytterligere 15 min.

Fagerfjelltjenna (3 vann)
Fra Werenskioldhytta følger du sommerstien mot Gunnulvsbua (hold deg unna skiløypa) og du krysser lett elven i Ljøsbudalen etter bare 10 min. Nå begynner terrenget å stige, men pass på ved skiltet ca. 7-8 minutters gange opp fra elven. Her forlater du stien mot Gunnulvsbua og fortsetter svakt til venstre mot Grøtebua. Nå ser du at stien er blitt rød-merket, og etter bare 5 minutter (oppe på toppen av høydedraget) tar denne rødmerkede stien av til venstre og fortsetter høydedraget sørover til Kjørkja og videre langs Kjørkjerinden.


Nordre Vesledalstjønn
Etter ca. 20 min. langs Kjørkjerinden må du krysse et myrlent parti, men følg rødmerkingen ytterligere 20 minutter til du treffer området der skiløypa til Vassholet krysser. Her forlater du rødmerkingen (er ikke sikker på om den går lenger) og tar sikte på høydedraget rett foran: Rindedalsrinden. Følg på langs dette høydedraget, fortsatt med 360 graders flott utsikt over det meste av Blefjell, ca. 20 minutter til. Nå ser du 3 små vann nede på venstre side.Det Store Soløytjønn
Her oppe vil nok de fleste raste og senere snu for å ta samme vei tilbake. Det er også det jeg anbefaler. Men vi tok nå turen videre ned fra Rindedalsrinden mot de 3 små vannene i øst. Det gikk greit ned til skiløypa nede i dalen, men vi forsatte videre opp gjennom vannene for å unngå den dyvåte dalbunnen her. (Det hadde regnet voldsomt natten før!). Enklest navigasjonsmessig er det å følge skiløypa forbi Nordre Vesledalstjønn til Store Soløytjønn (Det tok en drøy time fra toppen av Rinddalsrinden). Ulendt terreng og en god del småbjerk.


Nordover langs Flotta
Vi fant imidlertid en fin og noe lettere retur nordover fra vannet, dog uten sti. Gå opp på høydedragt rett nord for hytta og følg nordvest over Flotta bort til det høyeste punktet ved 918 meter (se kartet). Herfra følger du på så langt til venstre som mulig langs det lange høydedraget som går nordover nå. Du må ned litt 3 steder, men stort sett går dette ganske greit, og det er en flott utsikt hele veien.


Du ser tidlig de 3 Fagerfjelltjenna, så det er lett å holde retningen. Mot slutten må du ned og over en liten myr ved Løkemyrene, men følg på den korte veien bort til den store stien Fagerfjell – Gunnulvsbua, som passerer mellom søndre og midtre vannet. Du treffer stien på ca. 1t 45 minutter, inklusive noen korte pauser. 

onsdag 27. juli 2016

Ljøsburunden: Hølsetra – Werenskioldhytta – Gunnulvsbua – 10km – 4,5t

Ny blåmerket sti opp fra Hølseter og her på rabbene langs Fagerfjellvannene
En flott runde i relativt lavt terreng (500 til 800 moh), men selv om det var god sti hele veien var det litt tungt å gå innemellom hovedsakelig pga våte stipartier og elvekryssinger. Det ble en positiv overaskelse å se at starten på denne turen (en gammel klassiker for mange på Blåberg, men stien har vært vanskelig å finne til tider) nå var blåmerket fra Kraftanlegget oppe i fjellveggen over veien ved Hølsetra. Stien var mye bedre enn jeg husker den også, så her må noen ha jobba godt!Det nordligste av de minste Fagerfjellvannene
Den blåmerkede stien fra Hølsetra tar deg opp langs vestsiden av Fagerfjelltjonna og du treffer den rødmerked stien fra Fagerfjell etter ca. 1 time. Så tar det ca. 1t 15 min på stien bort til Gunnulvsbua og returen ned til Hølsetra blir den klassiske rødmerkede stien, som tar ca. 1t 25 min, alt litt avhengig av hvor våt stiene er og om du må vade over elvene. Turen er imidlertid estimert til 10 km med 350 meters stigning eller 4,5t inkl. ½ time lunch.


Utsikten over Hoppestad- og Holmevatnet
Kjør først opp til Blåberg Fjellstue (kafé og butikk) fra Flesberg og herfra ta veien sørvestover mot Hølsetra. Fra kafeen kjører du 2,5 km. til der veien når ett topp-punkt. Her parkerer du ved siden av de gamle anleggsbrakkene fra kraftstasjonsutbyggingen. Turen starter ved å først følge veien som starter her vestover, bratt oppover mot demningen av den store Ljøsbuelva.


Ta imidlertid første vei til venstre oppe i bakken, og gå bort til der veien stanser ved Kraftanlegget i fjellveggen her. Her ser du at blåmerket sti starter i forlengelsen av veien og går rett oppover, slik at du er oppe på toppen med flott utsikt på 10 min. fra bilen.Etter nye snaue 10 min. gange går stien nær en hytte, men fortsetter i tilnærmet sørlig retning langs fjellrabbene her. Du kommer i kontakt med det nordligste av de små Fagerfjelltjenna ca. 45 minutter fra bilen og det tar ca. 15 minutter å gå langs vestsiden av alle vannene før en treffer den rødmerkede stien fra Fagerfjell.

Nedre del av setervollen på Gunnulvsbua
Ta til høyre her og gå vestover til Werenskioldhytta, som du passerer etter 15 minutter. Etter ca. 20 minutter til kommer du til et viktig stikryss med skilt. Herfra starter en rødmerket sti som jeg tror går mot Vassholet over bl.a. Kjørkjerinden (skal prøve å få gått denne i sommer). Stien rett på går inn til Grøtebua. Vi skal imidlertid til høyre mot Gunnulvsbua. Pass på å ikke mist stien etter myrpartier.Nordre og Søndre Ljøsbuvatnene
Etter ca. 10 minutter fra stikrysset treffer vi den store Grøtebuelva, og har det nettopp regnet mye, må en regne med å vade over; ellers stort sett ok med støvler. Fortsett rødmerket sti og du treffer stikrysset ved Gunnulvsbua etter ca. 20 minutter. Har du dårlig tid kan du ta til høyre her og du vil nå bilen ved Hølsetra på ca. 1t 15 min herfra.


Et vakkert lite tjern langs stien mellom Gunnulvsbua og Hølsetra
Vi velger imidlertid å ta de ekstra 10 minuttene (en vei) over elven og bort til den store setervollen på Gunnulvsbua med sine 6 bygninger. Fint sted for lunch og lett å ta vann fra elva.
Turen avsluttes rett etter fossen i Grøtebuelva ved Hølsetra
Returen fra Gunnulvsbua til Hølseter blir på den klassiske rødmerkede stien (til tider også med varder) og fra setervollen tar det ca. 1t 25 min. tilbake til bilen. 5 minutter før du når bilen, krysser stien igjen over den store Ljøsbuelva, men her er det en flott bro. Bare ca. 100 meter etter brua er elven demmet opp og går herfra i rør til Kraftstasjonen du passerte tidligere på dagen.

fredag 22. juli 2016

Vassholet, Brørsteinan og Bletoppen (1342 moh) – 8,5 tBrørsteinan
Dette ble en virkelig heldagstur fra Nordstul, men lange sommerdager innbyr til slikt. Kunne vært en ide å overnatte på Sigridsbu eller ha med seg telt for å kunne få med seg mer på veien (eksempelvis Gråfjell på 1320 moh, Nystulnuten på 1330 moh og flotte Ramsura) Fra Nordstul på 750 moh stiger en jevnt til Storevatn (Langevatnet) på 1138 moh på ca. 2,5 time og en har en relativt bra sti hele veien bortsett fra siste halvtimen. En følger den store elven Sustulaa (over flotte Sudsulflotta) opp til Vassholet og derfra elven Storvassaa oppover i retning Bleporten. Kryssingen opp til Storevatn har 20 minutter litt hard stigning på litt variabelt underlag, men går relativt greit. Videre langs nordsiden av Storevatn, opp forbi Svartkulp til Turistforeningens T-løype like ovenfor. Brørsteinan er nå bare 15 minutter lenger nord og returen til Nordstul går på T-løypa sørover via Bletoppen.
Men turen er lang (19 km - ca. 700 meters stigning); den tok oss 60-åringer 8,5 timer inklusive lunch ved Brørsteinan (6,5 time effektiv gange). Vi forkortet turen noe ved å returnere via Langedal istedenfor Sigridsbu (anbefales ikke), men yngre folk kan sikkert ta inn minst  1,5 time på økt gangfart og færre og kortere pauser. Det er deilig med et bad på slutten av turen ved østenden av Sønstevatn, bare 10 minutter fra parkeringsplassen ved Nordstul.Fra hovedveien forbi Bolkesjø, tar en av til bomveien opp til den store parkeringsplassen ved Nordstul på 750 moh (skiltet: Store Blefjell). Det tar bare 10 minutter å kjøre opp dit fra Bolkesjø, slik at her kan Oslo-folk starte en dagstur etter å ha kjørt 1t 45min fra Oslo sentrum.

Storevatn eller Langevann
Turen starter øverst til høyre på den lange parkeringsplassen. Ta den store stien nordover markert med skilt for Sigrisbu; deretter følg skiltene for Sørstul. Du treffer T-løypa til Sigrisbu ved Sørstul etter drøye 10 minutter, og ta til venstre her oppover mot fjellet. Men etter bare ca. 60 meter (rett før den lille seterbua) tar du den umerkede stien skrått til høyre. Her starter en god gammel sti (og forbausende fin og tørr) oppover langs Sustulaa over Sudstulflotta. Flott åpent terreng hele veien til Vassholet der en støter på den moderne lille bua etter 1t 20min fra bilen (hold til venstre på slutten).

Svartkulp med endel knott for anledningen
Rett bak bua ved Vassholet kan en normalt krysse elven (gå eventuelt 50 meter nedover for lettere kryssing). Følg den lille stien oppover på nordsiden av elven Storvassaa i ca.10 minutter. Der den lille bekken fra 1138-vannet kommer ned i Storvassaa, startet vi kryssingen oppover mot Storevatn. Det tok ca. 20 minutter opp til 1138-vannet i litt tungt terreng og 10 minutter i lett terreng bort til bua nede ned Storevatn. Følg nå fiskerstien nede ved vannet til nordenden og finn den gode stien opp skaret (på høyre side) til Svartkulp (25 min.) Passer på sørsiden av Svartkulp og ta korteste vei opp til T-løypa (15 min. i nordvestlig retning). Nå er Børsteinan bare 15 minutters gange nordover.

Ser ned på Svartkulp og Storevatn fra T-løypa
Returen fra Brørsteinan blir naturlig nok T-løypa og det tok 1t 15min i flott terreng til der stien opp til Bletoppen tar av og det er bare 10 minutter opp til toppen. Fortsetter du stien rett sørover fra toppen, finner du en annen sti ned fra toppen og toppen blir i praksis nesten ingen omvei. Rett før stien går mot et stup i sør, dreier stien 90 grader til venstre og tar den bratte østhellingen greit ned til T-løypa i Bledalen på ca. 15 minutter fra toppen.
Bletoppen sett fra T-løypa i nord.
Hold til venstre i stiskillet bare 15 minutter senere for å ta den raskere Langedalen tilbake til Nordstul (ca. 1,5 time ned fra stiskillet eller 30-40 minutter raskere enn via Sigridsbu). Returen om Sigrisbu er imidlertid absulutt å anbefale. Fra Sigridsbu fortsetter T-løypa med det ene utsiktspunktet etter det andre. En virkelig flott finale etter en lang tur i fjellet! Ta til høyre i T-krysset nede ved elven Krømla og fortsett mot Nordstul seter og deretter tilbake til parkeringsplassen på snaue 2 timer fra Sigridsbu. Du passerer et par fine badeplasser i østenden av Sønstevatn bare 10 minutter før bilen. Denne turen ble imidlertid såpass lang at vi prioriterte et deilig bad i Sønstevatn foran returen via Sigridsbu.

Ramsurdtjenn ved paseringen av T-løypa.

onsdag 6. august 2014

Tverrgrønutan (1306 moh) om Vassholet og Bleporten.

Tverrgrønutan fra sør
Dette er en tur for de som liker en mer forsiktig oppstigning på fjellet. Fra Nordstul på 750 moh stiger en jevnt til Kyrketjønn ved Bleporten på ca. 1160 moh på ca. 2,5 time og en har en relativt bra sti hele veien. En følger den store elven Sustulaa (over flotte Sudsulflotta) opp til Vassholet og derfra elven Storvassaa oppover mot Bleporten. Herfra kan en returnere samme vei, eller som beskrevet i denne turen, legge inn en ekstra time uten sti for å få med seg Tverrgrønutan og returnere ned i Langedal, der en kan ta Turistforeningens røde T’er om Sigrisbu for å avslutte turen rundt Sigridsfjell.
Men turen er middels lang (15 km - ca. 650 meters stigning); den tok oss 60-åringer 7 timer med en time for lunch ved Kyrkjetjønn. Den kan forkortes noe ved å returnere via Langedal istedenfor Sigridsbu (anbefales ikke), men yngre folk kan sikkert ta inn 1 time på økt gangfart og færre og kortere pauser. Det er deilig med et bad på slutten av turen ved østenden av Sønstevatn, bare 10 minutter fra parkeringsplassen ved Nordstul.


Fra hovedveien forbi Bolkesjø, tar en av til bomveien opp til den store parkeringsplassen ved Nordstul på 750 moh (skiltet: Store Blefjell). Det tar bare 10 minutter å kjøre opp dit fra Bolkesjø, slik at her kan Oslo-folk starte en dagstur etter å ha kjørt 1t 45min fra Oslo sentrum.
Bletoppen og Gaustadtoppen fra nær Tverrgrønutan
Turen starter øverst til høyre på den lange parkeringsplassen. Ta den store stien nordover markert med skilt for Sigrisbu; deretter følg skiltene for Sørstul. Du treffer T-løypa til Sigrisbu ved Sørstul etter 15 minutter, og ta til venstre her oppover mot fjellet. Men etter bare ca. 60 meter (rett før den lille seterbua) tar du den umerkede stien skrått til høyre. Her starter en god gammel sti oppover langs Sustulaa over Sudstulflotta. Flott åpent terreng hele veien til Vassholet der en støter på den moderne lille bua etter 1t 20min fra bilen (hold til venstre på slutten).
Vassholet
Fra Vassholet følger en god sti oppover på sørsiden av elven Storvassaa. Ikke ta stien nærmest elven, men ta den som går litt høyere. Ikke ta stien til venstre som forlater dalen, men prøv å hold høyden. Det kan være lett å miste stien ett par plasser, men du finner den gjerne igjen senere. Det er en ganske bra sti helt opp gjennom Bleporten. Stien går tett inntil den lille elven på sørsiden av Mathaug og stien krysser elven ved Griseflatin (40 min fra Vassholet). Herfra er det lett å følge stien opp gjennom Bleporten. Rett før utgangen av Bleporten krysser en over elva for å følge terrenget på sørsiden av vannet Kyrkjetjønn en drøy time etter å ha forlatt Vassholet.

 
Fra Kyrkjetjønn følger en skiløypa sørvestover oppover i lia mot Bletjønnan. Når du når opp til vannene hold til venstre og gå rett opp på 1292-fjellet. Følg på videre langs høydedraget sørover helt til du kommer til Tverrgrønutan (1306 moh) på ca. 45 min fra Kyrkjetjønn. Flott utsikt hele veien langs fjellet her i alle retninger!
Du kommer greit ned i Langedal fra Tverrgrønutan på ca. 20 min. Følg på fjellet i sørøstlig retning først, før du tar ned mot dalen der du ser at det går greit (følg traseen tegnet inn på kartet). Du kommer ned i Langedal der stien fra Sigridsbu kommer ned i dalen. Det tar 15 minutter opp til Sigridsbu. (Alternativt returnere du til bilen raskeste vei: ned Langedalen.)

Ut av Bleporten mot Kjøvetjønn i bakgrunnen
Fra Sigridsbu fortsetter T-løypa med det ene utsiktspunktet etter det andre. En virkelig flott finale etter en lang tur på fjellet! Ta til høyre i T-krysset nede ved elven Krømla og fortsett mot Nordstul seter og deretter tilbake til parkeringsplassen på snaue 2 timer fra Sigridsbu. Du passerer et par fine badeplasser i østenden av Sønstevatn bare 10 minutter før bilen.