mandag 14. januar 2013

Gunnulvsbunatten, Brørsteinene, Uldrenatten og 1111-vannet.

Gunnulvsbua

Dette blir en lang tur, men en oppholder seg lang tid oppe på et platå på nesten 1200 m.o.h. med fantastisk utsikt i alle retninger. I nord har du Åklinuten og den ”Hvite hesten”, rett vest Gråfjell, i sørvest Bletoppen og mot øst Norefjellryggen og Kongsbergnuten.

Kjør først opp til Blåberg Fjellstue (kafé og butikk) fra Flesberg og herfra ta veien sørvestover mot Hølsetra. Fra kafeen kjører du 2,5 km. til der veien når ett topp-punkt. Her parkerer du ved siden av de gamle anleggsbrakkene fra kraftstasjonsutbyggingen (nå omgjort til hytter for de ansatte?). Turen starter ved å først følge veien som starter her vestover, bratt oppover mot demningen av den store Ljøsbuelva. Etter bare ca. 300 meter stopper veien imidlertid, og rødmerket sti tar over vestover mot den store sætervollen Gunnulvsbua (blåmerket på kartet).

Turen inn til Gunnulvsbua tar ca. 1t 15min. Denne stien er nylig blitt ”oppgradert” (noen vil si ”nedgradert”) med flere lass med planker som på dugnad er plassert på strategiske steder for å hjelpe folk med lettere skotøy over de våteste områdene. Men sikkert er det at for en våt høst som i 2011 sparte en nok 10 minutter på denne turen med plankene på plass.

For å komme seg opp på Gunnulvsbunatten og fjellplatået bak raskest mulig tar en nå stien sørvestover (på kartet merket mot Blegvelven). Fra siste store hus øverst på sætervollen tar du deg opp til de gamle skiltene, og her tar du til venstre over elva, men ta med en gang til høyre og følg dette svake tråkket ca. 30 meter langs elva før det tar over mot venstre og oppover i lia sørvestover. Etter ca. 15 minutter kommer du til det første store flate partiet og her skal du holde rett fram. Stien merket på kartet tar av mot venstre (vanskelig å se i terrenget), så det letteste er å følge hovertråkket rett fram (rett vestover mot fjellet foran deg). Du får kanskje litt problemer med en myr innerst på flaten der fjellpartiet starter å stige, men bare ta en runde mot høyre. Stien stiger bratt rett oppover mot fjellet, men det tar bare ca. 20 minutter før en er oppe på den første ”flaten”.

Det kan være klokt å merke seg dette platået dersom en vil finne igjen denne stien ned fra fjellet en annen gang. Det er det mest nordøstlige platået i dette fjellmassivet og ganske karakteristisk. Men nå skal vi videre oppover og du ser nå en sti som følger platået videre rett fram. Følg denne og deretter ta det grønne høydedraget oppover nærmest stupet ned mot elven Dølen. Fra nå av er du avhengig av kartet. Kom deg etter hvert opp på den lille fjellryggen til venstre som stiger oppover mot Gunnulvsbunatten. (Bak deg går den lille ryggen ned i det første lille vannet her oppe.) Her oppe møter du en ny fjellrygg som ser ut som et langt svaberg og bare følg svaberget sørover til Gunnulvsbunatten. Fantastisk utsikt i alle retninger og fin rasteplass når det ikke blåser for mye.

HALVDAGSTUR: 4 timer
Den enkleste turen videre mot Brørsteinene vil være å gå nesten rett vestover, godt til høyre for det lille vannet ved Gunnulvsbunatten. Ta sikte på å passere mellom de 2 vannene som bare ligger ca. 1 km unna (25 minutter). Her er også fine rasteplasser. Her kan også turen stoppes, og en kan returnere på sti herfra til 1113-vannnet og videre direkte til Gunnulfsbu langs Dølen (se stien på kartet og instruksen nedenfor for den ordinære returen på dagens tur ned fra 1111-vannet).

Gråfjell
Den store turen går videre ned mellom vannene og fortsett nesten rett vest mot turistforeningens rødmerkede sti. Dere finner den oppe i bakken på den andre siden av myrene. Følg nå rødmerket sti sørover til Brørsteinene (ca. 1 times gange fra Gunnulvsbunatten).

Dersom du er tidlig ute og vil se litt mer av Blefjell-ryggen (du er nå ca. 2t 45min effektiv gange fra bilen), vil Gråfjell (1320 moh – 1 km.) og Nystulnuten (1330 moh – 1,5 km.) naturlig peke seg ut som mål. Raskt å komme opp på begge to og med fantastisk utsikt, nå også rett vestover mot Gaustatoppen.

1111-vannet
Returen fra Brørsteinene til Gunnulvsbua vil være litt raskere via Uldrenatten og 1113-vannet. Returner nordover på rødmerket sti til omtrent der dere kom på stien; dvs. ta ned til høyre ved første søkk på stien. Følg nå nordøstlig retning mot hittsiden av vannet under Uldrenatten, følg vannets vestside og kryss over den lille elven rett etter vannet. Ta litt opp mot høyre og følg retningen for sørlig ende av 1113-vannet (ofte kalt 1111-vannet, da kartene i gamle dager gav denne høyden over havet). Følg vannets sørside østover, og i østre enden finner dere en liten sti nedover på venstre  side av den lille elven. Stien går etter hvert ganske rett øst mot Gunnulvsbua, men når dere når et slags lite høydepunkt på stien (varde på stor stein) og samtidig ser en liten sti som bukter seg videre nede på sletta ned til høyre (dere skal på den stien), forlat stien og gå ned det korte bratte henget ned til sletta og finn stien. Følg stien i sørøstlig retning til dere treffer den større stien som kommer opp fra Gunnulfsbu og går nesten ute ved stupet mot Dølen. Nå er det grei skuring på stor sti ned til Gunnulfsbu og videre tilbake til bilen samme vei som en kom.
Noen tider uten pauser:

Bilen – Gunnulvsbua: 75 min. (retur 70 min)
Gunnulvsbu – Gunnulvsbunatten: 1 time.
Gunnulvsbunatten – Brørsteinene: 1 time
Brørsteinene – Gunnulvsbu: 1 time 30 min

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar