Villrein på Blefjell

Reinbukk på Gråfjell

Villreinen på Blefjell kom opprinnelig fra Hardangervidda og teller nå nesten 100 dyr. Det blir drevet jakt i tiden 20. august til 1. oktober for å holde stammen nede på et nivå som matcher maten i området. På sommeren holder reinen til på Store-Ble, særlig i området rundt Gråfjell og Åklinuten, og den spiser gress og urter.

Reinen er veldig var for mennesker og kan lett bli forstyrret. Husk alltid båndtvangbestemmelsene og ikke gå mot reinsdyr. Vær spesielt varsomme på ettervinteren og tiden fram til kalving i mai/juni fordi det er da simlene er mest vare for forstyrrelser, og kan forlate den nyfødte kalven.

Organisasjonen Blefjell villreinsområde har følgende link: www.blerein.net 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar