onsdag 3. juli 2013

Flesebekkble (1271), 1111-vannet og Langevatn (Storevatn) – 8 timer

Flesebekkble (1271 meter)
Dette er en lang tur rundt Gunnulvsbunatten. Etter oppstigningen til 1111-vannet og gode 2,5 time fra bilen, vil der være herlig med et bad her før en tar stien videre. Dette vil også være et flott sted for lunch. Det tar ca. 1,5 time over til Langevann, og her kan en også legge inn en god pause med bad før en tar fatt på returen om Gunnulvsbu til bilen (2,5 time). Regn med brutto 8 timer på turen og flott for lange sommer-dager!

Kjør først opp til Blåberg Fjellstue (kafé og butikk) fra Flesberg og herfra ta veien sørvestover mot Hølsetra. Fra kafeen kjører du 2,5 km. til der veien når ett topp-punkt. Her parkerer du ved siden av de gamle anleggsbrakkene fra kraftstasjons-utbyggingen.

Turen starter ved å følge veien som starter her vestover, bratt oppover mot demningen av den store Ljøsbuelva. Etter bare ca. 300 meter stopper veien imidlertid, og rødmerket sti tar over vestover mot den store sætervollen Gunnulvsbua (blåmerket på kartet).

Turen inn til Gunnulvsbua tar ca. 1,5 time.

1111 - vannet på 1113 meter
Ta stien rett på oppover mot Flesebekknatten (1064) på høyre side av elven Dølen. Når du har passert det høyeste punktet på stien,  følger du stien i ca. 5 minutter langs det bratte stupet ned til Dølen. Ved den lille varden på høyre side, tar du av stien til høyre og finn paralell-stien bare 25 meter ovenfor. Følg denne stien rett på. Du mister stien på en liten flate med en skråning opp på høyre hånd. Gå opp denne skråningen, gjerne rett opp eller litt på skrå mot venstre. Du skal opp på høydedraget der du ser en lys kubisk formet stein i horisonten. Stien du skal følge videre opp til 1111-vannet går bare 10 meter bak denne steinen, og en ankommer 1111-vannet ca. 1 time etter å ha forlatt Gunnulvsbu.

I det en når østenden av 1111-vannet, går det en liten sti ca. 90 grader til venstre mot 2 små vann lenger inne (vanskelig å finne/følge). Stien passerer mellom disse vannene etter ca. 20 minutter, men herfra blir en uten sti. Følg høydedraget oppover mot Flesbekkble (1271) og du når toppen greit på en time fra 1111-vannet.

Fra Flesebekkble kan du gå rett ut på skrå ned mot Svartkulp og det er ikke vanskelig å finne en grei rute ned til vannet på ca. 10 minutter. Fra østenden av Svartkulp følger du stien nedover på venstre side av den lille elven til nordenden av Langevatn.

Fra Langevatn tar du deg opp til den flotte jakt-hytta og følg på en liten sti videre. Men stien blir fort borte og en må greie seg selv helt til en er nede i Blegvalven, der en god sti starter på sørsiden av elven. Det er imidlertid ikke lett å vite hvor en skal forlate denne stien og krysse elven lenger ned og dermed svinge nordøstover. Jeg har pleid å krysse elven der stien går veldig nær elven og elven går i en liten foss. På toppen av fossen er det lett å komme over elven og her er det en stor myr på den andre siden. Følg langs kanten av myra nedover (paralellt med elva) og i østre enden av myra går det en liten sti videre helt til Gunnulvsbu, som du ankommer ca. 1 time og 15 minutter etter Langevatn. Fra Gunnulvsbu tar du samme sti tilbake til bilen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar