Fridtjof Nansens ”kongerike” på Sørkje i Rollag

Blenuten sett sørfra med Kroktjønnan

Før 1900 var Numedal et nesten innestengt dalføre. Ingen jernbane og veien nordover fra Kongsberg var 2 kjerrespor. Fridtjof Nansen kjøpte i 1899 et område på flere tusen mål rett nord for Åklinuten og Blenuten og det var dette og omliggende fjellpartier han kom til å bruke til rekreasjon, jakt og fiske i de påfølgende 9 somrene sammen med sin familie og venner. Selve eiendommen ligger på nordsiden av det store Sørkje-vatnet og ofte reiste ikke Nansen tilbake til Oslo før snøen lå på fjelltoppene. Etter Eva Nansens tragiske død sent i 1907, ble hele eiendommen solgt og Nansen returnerte aldri til sitt lille kongerike.

Følgende skrev Nansen i sin dagbok fra juli 1899 da han etter mange års leting endelig fant sitt eget fristed i Norge, sitt kongerike som han kalte det:

”Her på denne plett av Guds jord valgte jeg mitt kongerike, ved fjellvannet, omkranset av den mørke alvorlige nåleskog med bjørkeskogen innimellom og med snaufjellet ovenfor. Velebuheien her i vest og Åkelifjellet i syd, og så bakenom i øst ligger det vakre Synhøvd. Her er ikke klemt, men heller ikke for vidt, fra den lave, skogkledde rygg på den annen side av vannet der vet jeg at en må kunne se utover lier og skoger ned i Telemarken, med Tinnsjøen og Gausta og Lifjellene, men jeg lenges ikke efter det, jeg lenges ingen steder på jorden. For her er fredelig og mildt, og allikevel alvorlig. Uten at jeg vet av det smelter min sjel mer og mer inn i denne natur. Den lukker opp og slutter meg inn.

Det finnes 2 bøker som omhandler Nansens periode på Sørkje og jeg tror begge fortsatt kan finnes i bl.a. amerikanske nettbokhandlere for bruktbøker. Det kostet eksempelvis bare 35 dollar inklusive frakt å få hjem den første av disse 2 bøkene. Men begge bøkene kan leses på  Nasjonalbibliotekets nettjeneste.

Halvor Bjørnsrud: Fridtjof Nansens kongerike. Noregs bokforlag 1961.

Fridtjof Nansen: Friluftsliv. Jacob Dybwads Forlag 1940.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar