Villrein på Blefjell

Reinbukk på Gråfjell

Villreinen på Blefjell kom opprinnelig fra Hardangervidda og teller ca.180 dyr (2020). Det blir drevet jakt i tiden 20. august til 1. oktober for å holde stammen nede på et nivå som matcher maten i området. Jakt-kvoten for 2020 var ca. 100 dyr, men det forventede antall fellte dyr var ca. 50 stk. På sommeren holder reinen til på Store-Ble, særlig i området rundt Gråfjell og Åklinuten, og den spiser gress og urter.

Reinen er veldig var for mennesker og kan lett bli forstyrret. Husk alltid båndtvangbestemmelsene og ikke gå mot reinsdyr. Vær spesielt varsomme på ettervinteren og tiden fram til kalving i mai/juni fordi det er da simlene er mest vare for forstyrrelser, og kan forlate den nyfødte kalven.

Organisasjonen Blefjell villreinsområde har følgende link: www.blerein.net 

Organisasjonen er takknemlig for en melding om all observasjon av rein på fjellet via E-post:
blerein@online.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar